Rada Rodziców

 

Uchwalono składki na Radę Rodziców na rok 2017/2018

1.SP, OSM, klasy 7+oddziały gimnazjalne:

50zł. - pierwsze dziecko

20zł. - drugie dziecko

trzecie dziecko i kolejne - zwolnione z opłat

10zł. Szkoła Muzyczna  popołudniowa

Składki na Radę Rodziców przy ZS nr 20 wpłacamy na konto bankowe indywidualnie lub klasowo (jeśli zbiera skarbnik):

nr konta 26160011561846116430000001

w tytule proszę wpisać " imię, nazwisko klasa dziecka"

2. Wybrano Prezydium RR:

Agnieszka Wołodźko-Małecka Przewodnicząca Rady

Agnieszka Bugała Z-ca (ds. muzycznych)

Agnieszka Kluzowicz Z-ca (ds. szkoły podstawowej klasy 7+oddziały gimnazjalne)

Paweł Jarnicki Z-ca (ds. szkoły podstawowej klasy 0-6)

Jerzy Goldwasser - Skarbnik

Monika Leszok-Flaga - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Jadwiga Skuza - Przewodnicząca KR

Anna Kluska

Iwona Radzimowska-Wójtowicz

3. Terminarz wydarzeń w I semestrze:

6.11 g. 16.30 - zebranie RR

6.12 - Mikołajki

14-15.12 - Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z konkursem na najładniejsza ozdobę Świąteczną

18.12 - zebranie RR g. 16.30

9-13.01.2018 - Bale i zabawy karnawałowe dla wszystkich klas

 
 


Raport z działalności Rady Rodziców  w roku szkolnym 2016/2017                                w Zespole Szkół nr 20  we Wrocławiu


Szanowni Państwo, drodzy Rodzice uczniów naszej szkoły!

To był dobry rok – rok intensywnej pracy osób zaangażowanych w działalność Rady Rodziców. Każdego miesiąca poświęcaliśmy czas, aby spotykać się na zebraniach, podejmować niezbędne decyzje, planować prace i dzielić się obowiązkami.

Każde z wydarzeń inicjowanych przez Radę – Zabawa z Mikołajem, Bal Karnawałowy – wymagały obecności członków Rady, co bardzo często wiązało się koniecznością proszenia o urlop w pracy.

Wszystkie kiermasze i kawiarenki organizowane przez Radę Rodziców wiążą się z niemal całodziennymi dyżurami mam i ojców – braliśmy urlopy, zwalnialiśmy się z pracy tylko po to, aby za zarobione w kiermaszach pieniądze móc spełniać kolejne marzenia dzieci i potrzeby szkoły.

Tak, to był kolejny rok gromadzenia funduszy i mądrego planowania ich wydawania. Nie zmarnowaliśmy ani jednej złotówki z wpłaconych przez Państwa pieniędzy. Dodatkowe środki pozyskiwaliśmy sami, szukając sponsorów.

To był rok sukcesów. Co udało nam się zrobić?

Wyposażyliśmy osiem klas w tablice suchościeralne. Dwie pracownie – przyrodnicza i historyczna mogą pochwalić się zestawami do odtwarzania multimediów – w klasach wiszą profesjonale rzutniki i ekrany. W pracowni polonistycznej pracę nauczycieli wspomaga nowy telewizor. Wyremontowaliśmy szatnie i wyposażyliśmy je w zestawy nowych mebli. Dzięki pozyskanym przez nas sponsorom w pracowni informatycznej i na biurkach nauczycieli w niektórych klasach pojawiły się komputery – konieczne, aby móc w pełni służyć dzieciom i rodzicom w aktualizacji dziennika elektronicznego.

Rada Rodziców nie tylko zajmowała się zakupami i remontami. Systematycznie dbaliśmy o to, aby umilić dzieciom pobyt w szkole przez organizowanie okolicznościowych atrakcji i zabaw. Dzięki naszej inicjatywie i finansowemu wsparciu w szkole odbyła się Zabawa z Mikołajem, Konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową, Bal Karnawałowy, Konkurs na ozdobę Wielkanocną „Z jajem” i Dzień Sportu. W czasie ferii aż 120 dzieci brało udział w półkoloniach – projekt zaistniał dzięki współpracy między Radą Rodziców a Uczniowskim Klubem Sportowym.

Sukces w liczbach:

- ok. 6500 zł – to suma wpłaconych przez Państwa pieniędzy na konto Rady Rodziców

- prawie 15000 zł wydanych na doposażenie szkoły, organizację imprez szkolnych dla dzieci oraz dofinansowanie nagród, konkursów ect.:

- Zabawa z Mikołajem dla wszystkich klas koszt 2000 zł

- Bal Karnawałowy – organizowany przez Radę, finansowany z pieniędzy zbieranych w  klasach. Dekoracje i opieka w czasie balu – przedstawiciele Rady Rodziców

- Dzień Sportu – koszt 2220 zł

- zakup telewizora do pracowni polonistycznej – koszt 1029,99 zł

- zakup projektora i ekranu do pracowni przyrodniczej – koszt 1882,00 zł

- zakup projektora i ekranu do pracowni historycznej – koszt 1451,00

- zakup tablic suchościeralnych – koszt 2500 zł

- zakup ławek do szatni – koszt 1500 zł

- instalacja 10 laptopów w pracowni informatycznej – dar sponsora pozyskanego przez Radę Rodziców

- z pozostałych funduszy dofinansowaliśmy zakup nagród dla dzieci za udział w różnych konkursach szkolnych i koszty uczestnictwa w konkursach, zawodach ogólnopolskich, nagród świetlicowych itp.

 

Dziękujemy za Państwa pomoc i zaufanie!

Zachęcamy do współpracy, do zasilania konta Rady Rodziców w naszej szkole – ta wpłata to dobrze zainwestowane pieniądze.

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu
Nr konta 26160011561846116430000001

Dziękujemy !!!

 

 

 


 

 

 

 

 


Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Aktualności 10.2017.pdf)Aktualności 10.2017.pdf 128 Kb
Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3