Baza szkoły


Zespół Szkół Nr 20 mieści się w typowej mieszkaniowej dzielnicy, otoczony jest blokami i osiedlem domków jednorodzinnych. Jest to okolica spokojna i bezpieczna. Szkoła dzieli budynek z Gimnazjum Nr 18. Obie placówki mają wspólne wejście, wspólnie korzystają ze stołówki szkolnej, biblioteki, sal gimnastycznych oraz opiekują się terenem wokół szkoły. Budynek ma monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

W skład Zespołu Szkół Nr 20 wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa nr 65 im.prof. Marii Zduniak.

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. prof. Marii Zduniak (realizuje program szkoły podstawowej oraz zajęcia muzyczne).

3. Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. prof. Marii Zduniak (realizuje zajęcia muzyczne w systemie popołudniowym).

 Obecnie w Zespole Szkół nr 20 uczy się 516 uczniów, zatrudnionych jest 85 nauczycieli :

- 43 w Szkole Podstawowej,

- 42 w Szkole Muzycznej.

 W szkole działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rzecznik Praw Ucznia. Dzieci mają zpewnioną opiekę:

- pedagogiczną,

- psychologiczną ,

- logopedyczną.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy uczniom oraz rodzicom, współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym, Radą Osiedla, MOPS, CARITAS.

 Baza Szkoły:

- gabinety przedmiotowe ( do zajęć ogólnokształcących i muzycznych),

- świetlica (osobne sale dla poszczególnych grup wiekowych),

- sale gimnastyczne( duża i średnia ),

- sala do gimnastyki korekcyjnej,

- stołówka (obiady gotowane na miejscu),

- biblioteka,

- plac zabaw (część muzyczna i część rekreacyjna).


Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3