Oferta Szkoły

Oferta podstawowa obejmuje :

 • Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym: od godz. 8.00 do 14.25 (klasy SP65 i OSM - w zakresie zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych. Zajęcia z instrumentu ustalane są indywidualnie z nauczycielem)  od  godz.12.00 do 21.00 (w popołudniowej Szkole Muzycznej).
 • Świetlica szkolna czynna  od 6.30-17.00.
 • Obiady gotowane na miejscu.
 • Opieka medyczna( pielęgniarka medycyny szkolnej) - codziennie w godz. 8.00-14.00.
 • Zapewniamy uczniom opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.
 • Język obcy: język angielski.
 • Nauka religii lub etyki.
 • Nauka pływania w klasie III.
 • Organizacja ciekawych wycieczek krajoznawczych.
 • Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (muzeum, teatr, filharmonia, kino).
 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach: matematycznych, polonistycznych, ortograficznych, plastycznych, recytatorskich.
 • Profesjonalna nauka gry na instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa,  fortepian, flet poprzeczny, klarnet, waltornia, trąbka, perkusja, akordeon.
 • Prezentacje uczniów na koncertach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Udział uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich.
 • Możliwość wypożyczenia wybranego instrumentu muzycznego.

Jesteśmy organizatorami:

 1. Międzyszkolnego Konkursu o Unii Europejskiej "Potyczki europejskie".
 2. Międzyszkolnego konkursu Świetlicowego "Co w trawie piszczy".
 3. Festiwalu Śpiewających Dzieci Wrocławskiego Krasnala WOKALKA.
 4. Międzyszkolnego Konkursu Miniatur Sekcji Instrumentów Dętych, Strunowych i Fortepianu.
 5. Festiwalu muzycznego VIOLINOFON.
 6. Konkursu Kompozytorskiego KOMPONUTEK.
 7. Konkursu Interpretacji Utworów Polifonicznych Dawnych Mistrzów.


Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3