Wykaz sal do ćwiczenia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL LEKCYJNYCH ZS NR 20


 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 umożliwia chętnym uczniom ćwiczenie na instrumencie muzycznym ? pianinie, harfie, perkusji.
 2. Wykaz oraz godziny dostępnych sal umieszczone są w grafiku dołączonym do regulaminu.
 3. Uczeń, który chce korzystać z sali z pianinem, harfą, perkusją, musi wpisać swoją obecność do zeszytu umieszczonego na portierni.
 4. W zeszycie należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, numer sali, godzinę przyjścia, godzinę wyjścia.
 5. Klucze do sal zostawione są na portierni w specjalnym pojemniku.
 6. W czasie przeznaczonym na ćwiczenie w sali uczeń odpowiada za mienie szkoły, a jego rodzice/prawni opiekunowie biorą za niego  odpowiedzialność.
 7. W jednej sali może przebywać jeden uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie.
 8. Opuszczając salę należy zgasić światła i zamknąć okna oraz oddać klucz na portiernię (do specjalnego pojemnika).
 9. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na instrumencie należy zachować czystość i nie wykorzystywać jej do innych celów niż ćwiczenie na instrumencie.
 10. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na instrumencie nie wolno spożywać posiłków.
 11. Korzystanie z sali przeznaczonej do ćwiczenia na instrumencie  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

WYKAZ SAL DO ĆWICZENIA NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH
 
- zostanie podany 1 października 2017r.

Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3