Wykaz sal do ćwiczenia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL LEKCYJNYCH ZS NR 20


 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 20 umożliwia chętnym uczniom ćwiczenie na instrumencie muzycznym - pianinie, harfie, perkusji.
 2. Wykaz oraz godziny dostępnych sal umieszczone są w grafiku dołączonym do regulaminu.
 3. Uczeń, który chce korzystać z sali z pianinem, harfą, perkusją, musi zostać wpisany przez pracownika portierni do zeszytu ewidencji.
 4. W zeszycie należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, numer sali, godzinę przyjścia, godzinę wyjścia.
 5. Klucze do sal zostawione są na portierni.
 6. W czasie przeznaczonym na ćwiczenie w sali uczeń odpowiada za mienie szkoły, a jego rodzice/prawni opiekunowie biorą za niego odpowiedzialność.
 7. W jednej sali może przebywać jeden uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie.
 8. Opuszczając salę należy zgasić światła i zamknąć okna oraz oddać klucz na portiernię.
 9. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na instrumencie należy zachować czystość i nie wykorzystywać jej do innych celów niż ćwiczenie na instrumencie.
 10. W sali przeznaczonej do ćwiczenia na instrumencie nie wolno spożywać posiłków.
 11. Korzystanie z sali przeznaczonej do ćwiczenia na instrumencie  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

WYKAZ SAL DO ĆWICZENIA NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH
- pobierz...

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Wykaz sal do ćwiczenia na instrumencie.pdf)Wykaz sal 49 Kb
Copyright © 2011 - Zespół Szkół Nr 20 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 65, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.nr 3, Szkoła Muzyczna I st. nr 3